Spoločnoť JSL Kovo, s.r.o. vznikla transformáciou živnosti pána Lieskovského, ktorý dokázal v priestoroch rodinného domu a jedného stroja poskytovať služby v požadovanej kvalite.

Kvalita dodávaných služieb mala za následok nárast objednávok a požiadavok na ďaľšie druhy služieb a tak spoločnosť investuje a nakupuje nové CNC zariadenia pre efektívnu výrobu. Priestory rodinného domu už nepostačujú a spoločnosť sa sťahuje do haly, ktorá sa uvolnila v priestoroch bývalého družstva v Dolnom Liestkove.

2002

Založenie živnosti

Živnostník s klasickým strojom v priestoroch rodinného domu.

Založenie spoločnosti

Rozšírenie strojového vybavenia o sústruhy, frézy a 1 nový CNC stroj.

2009
2010 – 2012

Nové stroje

Rozšírenie strojového vybavenia o nové CNC stroje značky FEELER.

Odkúpenie výrobných priestorov

Výrobná hala je už naším majetkom, na rade su pozemky na ktorých stojí.

2012
2015

Odkúpenie pozemkov

Odkupujeme pozemky pod výrobnou halou a budujeme sklad materálu.

Nové stroje

Inovujeme strojový park CNC frézami pre efektívnu výrobu.

2016
2017

Expandovanie do zahraničia

Naše výrobky už vyvážame do Českej republiky a Holandska.

Rekonštrukcia priestorov spoločnosti

Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre nové väčšie výrobné priestory a kancelárie.

2018 – 2019