Sústruženie na klasických sústruhoch

SV 18

priem. 300mm dĺžka 1250mm

SU 50

priem. 500mm dĺžka 2000mm

Sústruženie s ovládaním CNC

XYZ

priem. 300mm dĺžka 1500mm

OKUMA LB15

priem. 500mm dĺžka 500mm

FEELER 350

priem. 500mm dĺžka 1000mm poháňanie 3osou

FEELER FTC10

priem. 200mm dĺžka 3000mm

Frézovanie s ovládaním CNC

SLYTE CNC BM 8

dĺžka. 1250mm rozmer 500x500mm

SLYTE CNC BT 2000

dĺžka. 2000mm rozmer 700x700mm

ZPS CNC

dĺžka. 1000mm rozmer 500x500mm

MAHO900

s možnosťou horizontálneho obrábania

OKUMA MC-5VA

dĺžka. 1000mm rozmer 500x500mm

DELENIE MATÉRIÁLOV

do priemeru 350mm